Menu 040 - 205 58 14

Financiën

Verontreinigde bodem heeft een negatieve waarde. Gesaneerde bodem is echter weer geschikt voor een bepaald gebruik en heeft dus weer een positieve waarde. Overbrugging van dit financiële gat is voor een bank vaak erg lastig. Wij kunnen dit samen met jou organiseren.

Wij kunnen je helpen door financieel te participeren

Of je nu gaat verkopen, ontwikkelen of herontwikkelen. Achter ieder project zit een bepaalde drive vanuit onze klanten. Wat de drive ook is, het zou zonde zijn als je ‘droom’ niet verwezenlijkt kan worden vanuit financieel oogpunt. Al in de denkfase van het project schuiven wij graag bij je aan tafel.

De bodem is alleen zichtbaar vanaf de bovenkant. Wat eronder zit, kan enorme financiële risico’s met zich meebrengen. En al zijn sloop- en saneringskosten van bouwwerken iets eenvoudiger inzichtelijk te maken, ook hierbij wil je niet voor verrassingen komen te staan.

Natuurlijk wil je juist vooraf weten wat de kosten zijn én wat de waarde erna is. Samen benoemen we de risico’s en de kosten. Dit kan betekenen: overzichtelijk werk voor een vaste prijs waar niet meer van wordt afgeweken. Daarbij garanderen wij dat de bodem na sanering voor de door jou aangegeven doeleinden geschikt is. Of je nu gaat verkopen, ontwikkelen of herontwikkelen, je loopt niet tegen onverwachte kosten of belemmeringen aan.

In sommige gevallen is het mogelijk subsidies aan te vragen voor een uit te voeren project. Hierin hebben wij inmiddels ruime ervaring en kunnen wij je voorzien van een passende oplossing.