Menu 040 - 205 58 14

Herontwikkeling

‘Herbestemmen is het nieuwe bouwen’. Ontzorgen tijdens de gehele ontwikkeling is waar wij goed in zijn en waar we graag samen met jou, volgens jouw wensen en ideeën aan werken.

Herontwikkeling van locaties en gebieden

Bij herontwikkeling gaat er, voordat er iets nieuws komt, eerst iets weg. Dit kan een (oud) pand zijn, een terrein of een geheel gebied. Vanaf het moment dat je weet dat er gesloopt moet worden kun je bij ons aankloppen.

Onze kracht en expertise is het slopen van opstallen, het verwijderen van asbest, het uitvoeren van bodemsanering en het bouwrijp maken van het terrein. Ook dit laatste onderdeel kan worden geïntegreerd in het project. Het realiseren van een bouwkuip is bij ons in goede handen. Daarna dragen we de herontwikkeling over aan de volgende specialist. Waarbij we je kunnen helpen vanuit ons brede netwerk van specialisten.

Wij voeren de werkzaamheden rondom herontwikkeling grotendeels in eigen beheer uit. Dat bespaart veel tijd en kosten. Er zijn geen partijen die langs elkaar heen werken of zelfs verontreinigend materiaal verspreiden. Ingezet materieel kan voor het hele proces efficiënt gebruikt worden en hoeft niet telkens aan- en afgevoerd te worden. Het is een proces waarover je je geen zorgen hoeft te maken. We leveren altijd volledig volgens afspraak de ‘warme’ grond op.

Schakel ons zo snel mogelijk in

We hameren er altijd op dat we graag al in de voorfase van de herontwikkeling samen aan tafel willen zitten met onze klant. Plantechnisch hebben we veel kennis en juist dát maakt het verschil binnen een herontwikkelingsproces op het gebied van kosten en op het gebied van een pragmatische aanpak, met slechts één contactpersoon.

Het grootste deel van de tijd waarin we voor jou aan het werk zijn, zijn we bezig met voorbereiding en onderzoek. Zo zien we alles en kunnen we precies bepalen volgens welke strategie het werk aangepakt moet worden. Dit kan uiteenlopen van een strategie gericht op kwaliteit tot een strategie die puur gericht is op de financiële zijde. De strategie bepalen we samen. Als de onderzoeks- en planningsfase voltooid zijn, volgt de daadwerkelijke uitvoering. Dat duurt relatief kort en verloopt volledig volgens planning. Omdat we exact weten waar we aan beginnen, ontstaan er geen stagnaties. Dus ook hier loop je geen risico’s.