Menu 040 - 205 58 14

Bodem

Heb je plannen om te gaan (her)ontwikkelen? Dan kun je te maken krijgen met bodemsanering. Omdat het niet altijd nodig is om een verontreinigde locatie volledig ‘schoon’ te maken, saneren wij klantgericht.

Verontreinigde locaties gereed maken voor hergebruik of nieuwe ontwikkelingen.

Klantgericht saneren houdt in dat we de sanering afstemmen op jouw unieke situatie. Zo voldoen we aan jouw eisen en houden we de kosten beperkt. Een mogelijkheid hierin is om te werken met een zogenaamde ‘functiegerichte’ sanering, waarbij de bodem geschikt wordt gemaakt voor het beoogde gebruik.

Wij hebben veel kennis en ervaring op het gebied van bodemsanering, het is van oorsprong onze core business. Ook hebben we goede relaties met het bevoegd gezag. Gezien die relatie is het erg raadzaam om ons al in de planfase bij uw project te betrekken. Met onze praktische kijk op bodemsanering kunnen we uitstekend informeren over de (on)mogelijkheden binnen het project. We zijn bovendien BRL 7000-erkend. Dit houdt in dat we in eigen beheer bodemsanering mogen uitvoeren.

Bij een herontwikkeling is de bodem een cruciale factor. En de risico’s in kaart brengen is niet altijd gemakkelijk. In de praktijk betekent dat vaak een tegenvaller, die gepaard gaat met extra kosten. Als samenwerkend partner kunnen wij de totale bodemprocessen afkopen. Ook als je je risico wilt spreiden en een partner zoekt bij ontwikkeling, kun je bij ons terecht. Door kennis, jarenlange ervaring en een goede liquiditeitspositie kunnen wij deze rol vervullen.

We hebben de expertise in huis om (bouw)kosten in te schatten, rendementsberekeningen te maken, notariële overdrachten te begeleiden en koop- en huurovereenkomsten op te stellen en te interpreteren. Een herontwikkeling met een grote bodemverontreiniging is ons op het lijf geschreven. Mogen we participeren in jouw project? Wij nemen graag de mogelijkheden met je door.

Wanneer een bodemonderzoek?

Bodemonderzoek is een must bij iedere aankoop van onroerend goed. Of je nu een woning, een kantoorgebouw of een bedrijvencomplex koopt, wij raden je aan altijd te vragen naar bodemonderzoek. Is dit niet voorhanden, dan kunnen wij dit voor je laten verzorgen door een van onze partners (BRL 2000-gecertificeerde instellingen). Door onze constante vraag naar onderzoeken hebben wij met diverse adviesbureaus goede relaties. Wanneer we het rapport in handen hebben gaan we graag met jou aan tafel om deze door te nemen en een pragmatisch plan door te nemen en een kostenraming te maken.