Menu 040 - 205 58 14
Terug naar projecten

Onze trots Kruisbestuiving

Na faillissement van de sloper moesten de restanten van de oude fabriek van Viasystems in Echt worden opgeruimd in opdracht van de gemeente Echt.

In cijfers

  • Locatie Gemeente Echt/ Peutenweg
Google map

Opdracht

Het grootste onderdeel hiervan was het verwijderen van alle “gevaarlijke” restproducten, verantwoorde verwerking van de aanwezige leidingen en de sloop van de restanten van de bedrijfsbewoning. 

Bijzonder

Geïntegreerd in dit proces moest bij al het uit te voeren grondwerk rekening gehouden worden met de aanwezige verontreinigde grond. Bijzonderheid hierbij was de “publieke” opinie. In de volksmond was de verwachting dat op de locatie tot grondwaterniveau in het verleden van alles begraven zou zijn. Vanuit de sanering bleek dit gelukkig mee te vallen, maar in het werk is wel rekening gehouden met de gedachte die leefde onder de buurt en daaronder uiteraard ook de toekomstige bewoners. Door kruisbestuiving tussen verschillende disciplines konden we deze opdracht in zijn geheel naar tevredenheid van de klant uitvoeren.