Menu 040 - 205 58 14

Wet- en regelgeving

Bij zowel sloop, bouw als bodemsaneringen komt een heel scala aan vergunningen, meldingen en beschikkingen kijken.

Kennisdeling door Regel- en Wetgeving

B&O draait op kennis en netwerk. Wij informeren jou graag over de regels voor bodemsaneringen of grondstromen (onze corebusiness). We hebben een brede theoretische basis en blinken uit in de praktische uitvoering ervan. Wij gaan graag in overleg met het bevoegd gezag om voor jou het meest passende plan te realiseren. Je mag van ons netwerk profiteren doordat we werkzaamheden die we niet zelf kunnen uitvoeren, binnen ons netwerk uitzetten. Gelukkig heb je maar één contractpartner; en dat zijn wij.

Wanneer een bodemonderzoek?

Bodemonderzoek is een must bij iedere aankoop van onroerend goed. Of je nu een woning, een kantoorgebouw of een bedrijvencomplex koopt, wij raden je aan altijd te vragen naar bodemonderzoek. Is dit niet voorhanden, dan kunnen wij dit voor je laten verzorgen door een van onze partners (BRL 2000-gecertificeerde instellingen). Door onze constante vraag naar onderzoeken hebben wij met diverse adviesbureaus goede relaties. Wanneer we het rapport in handen hebben gaan we graag met jou aan tafel om deze door te nemen en een gedegen kostenraming te maken.

Wat kan ik met een bodemonderzoekrapport?

Wilt je een locatie kopen? Dan krijg je van de verkoper of makelaar een bodemonderzoekrapport: informatie die van belang is voor jou toekomstige plannen. Het rapport maakt bijvoorbeeld eventuele risico’s zichtbaar van het object.

Wanneer je bewust een terrein met verontreiniging aankoopt, is het goed om te weten wat de verontreiniging inhoudt, wat de gevolgen zijn van een eventuele sanering, hoe lang een sanering duurt en wat dit kost. Hoewel een exact kostenoverzicht op basis van beperkte gegevens moeilijk is, kunnen we de financiële grenzen aangeven, zodat je kan inschatten of ontwikkeling van het terrein haalbaar is.

Wij bieden jou via een bodemonderzoekrapport snel en gemakkelijk een gedegen en onafhankelijk advies. Na een gesprek en onze aansluitende deskresearch ontvang je een beknopt en duidelijk rapport. Zo weet je direct waar je aan toe bent en welke eventuele volgende stap je kan gaan zetten. We worden graag in de beginfase bij je project betrokken, om planning technisch te ondersteunen in jouw financiële voordeel.

Wat te doen in geval van asbest en/of bodemverontreiniging?

In het geval van asbest en/of bodemverontreiniging moeten formele procedures doorgelopen worden. Wij hebben hier verstand van, en het is ons werk. Wij kunnen helpen door direct een gedegen planning te maken. Zo voorkomen we tegenvallers in de beginfase, die in de bouwtijd ingehaald moeten worden en meer kosten met zich meebrengt. Heb je vragen over vergunningen en beschikkingen? Neem gerust contact met ons op. (zie ook bodem….)